Over Flash Connectivity Group

Kernwaarden Historie Certificering

Certificering

 

De Flash Connectivity Group beschouwt kwaliteitsborging, informatiebeveiliging en de zorg voor veiligheid en milieu als essentiële onderdelen van haar ondernemingsbeleid.

Wij dragen de primaire verantwoording voor de invoering, de beoordeling en de instandhouding van het Managementsysteem. Deze verantwoordelijkheid maken wij waar door zorgvuldig om te gaan met de belangen van al onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers en de maatschappelijke context waar wij deel van uitmaken.Door jaarlijks doelen te stellen, te evalueren en bij te stellen wordt concreet gestalte gegeven aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en informatiebeveiliging.

ISO certificering

Flash Private Mobile Networks is officieel ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013 gecertificeerd. Daarmee voldoet deze organisatie aan de internationale eisen voor kwaliteitsmanagement en sluit aan op de visie van Flash waarbij continuïteit van dienstverlening centraal staat.

VCA certificering

In het kader van veilig werken hanteert Flash de VCA normering, waarvoor jaarlijks audits worden afgenomen. Met de VCA normering onderstreept Flash het belang van veilige werkomstandigheden.